ONLINE-КУРСЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

Белорусский язык

Мест свободноi10
Дата началаi13.01.2019
Продолжительностьi16 ак. часов
Стоимостьi100.00 бел. руб.
Забронировать Онлайн-оплата
 Задать вопрос
Мест свободноi2
Дата началаiдоговорная
Продолжительностьi16 ак. часов
Стоимостьi200.00 бел. руб.
Забронировать Онлайн-оплата
 Задать вопрос
Текст на странице online-курса
Забронировать Онлайн-оплата
 Задать вопрос

Название курса

Длительность курса

График занятий

Стоимость обучения, бел. руб.

Тип учебной группы

Стоимость семестра

Общий курс 

4 недели (16 ак/ч)

2 раза в неделю по 2 ак/ч

Standart (5-10 человек)

100.00 руб

Vip (1-2 человека)

200.00 руб

Интенсивный курс (Express)

4 недели (24 ак/ч)

3 раза в неделю по 2 ак/ч

Standart (5-10 человек)

150.00 руб

Vip (1-2 человека)

300.00 руб

Курсы выходного дня (Weekend)

4 недели (12 ак/ч)

1 раз в неделю по 3 ак/ч

Standart (5-10 человек)

80.00 руб

Vip (1-2 человека)

160.00 руб

ПРАГРАМА КУРСА «ПАДРЫХТОЎКА ДА ЦЭНТРАЛІЗАВАНАГА ТЭСЦІРАВАННЯ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ»
1. Маўленне 
- Тэкст.
- Тыпы маўлення.
- Функцыянальныя стылі.
2. Фанетыка і арфаэпія. Графіка і арфаграфія 
- Прынцыпы беларускай арфаграфіі.
- Гукі і літары беларускай мовы. Вымаўленне і правапіс.
- Склад і націск.
3. Лексіка і фразеалогія 
- Лексічнае значэнне слова.
- Адназначныя і мнагазначныя словы. Прамое і пераноснае значэнне слоў.
- Фразеалагізмы. Іх роля ў маўленні.
4. Марфемная будова слова. Словаўтварэнне і арфаграфія 
- Марфемы як структурна значымыя частки слова.
- Чаргаванне галосных и зычных.
- Спосабы утварэння слоў.
- Скаладаныя словы.
- Складанаскарочаныя словы.
5. Марфалогія і арфаграфія 
- Самастойныя часціны мовы і іх правапіс.
- Службовыя часціны мовы і іх правапіс.
6. Сінтаксіс і пунктуацыя 
- Словазлучэнне як сінтаксічна непадзельная адзінка.
- Сказ як асноўная камунікатыўная адзінка.
- Тыпы сказаў паводле структуры, мэце выказвання, інтанацыі.
- Даданыя члены сказа.
- Просты сказ.
- Складаны сказ. Яго тыпы.
- Двухсастаўныя і аднасастаўныя сказы.
- Простая і ўскосная мова як спосабы перадачы чужой мовы.

СПІС ЛІТАРАТУРЫ ДЛЯ ПАДРЫХТОЎКІ ДА ЦЭНТРАЛІЗАВАНАГА ТЭСЦІРАВАННЯ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ
Беларуская мова. Дапаможнiк для абiтурыентау (Э.Д.Блiнава, 1997, 384 с.) 
Беларуская мова. Дапаможнiк для для падрыхтойкi даабавязковага ЦТ (Г.М.Малажай, 2005, 368 с.) 
ЦТ Беларуская мова: тэсты (прыкладныя варыянты) з адказамi (Г.М.Малажай,2004, 80 с.) 
Беларуская мова: тэорыя, тэсты: для школьнiкау i абiтурыентау (Э.Д.Блiнава, 2006, 384 с.) 
Сучасная беларуская мова: арфаграфiя i пунктуацыя. Практыкум(Л.I.Бурак, 1993, 247 с.) 
Беларуская мова. Даведачны дапаможнiк (Л.А.Гiруцкая, 2002, 116с.) 
Беларуская мова. Рыхтуемся да ЦТ (Аверсэв, 2007, 96 с.) 
Беларуская мова. Рыхтуемся да ЦТ (Аверсэв, 2008, 92 с.) 
Беларуская мова. Тэсты i кантрольныя работы (А.А.Шарапа,2006, 52 с.) 
ЦТ Беларуская мова: зборнiк тэстау (Аверсэв, 2006, 92 с.) 
ЦТ Беларуская мова: зборнiк тэстау (Аверсэв, 2007, 92 с.) 
ЦТ Беларуская мова: зборнiк тэстау (Аверсэв, 2007, 95 с.) 
Практыкум па беларускай мове: падрыхтоука да тэсцiравання i экзамену (Л.А.Гiруцкая, 2006, 160 с.) 
Дыдактычны матэрыял па беларускай мове 7 клас (В.У.Протчанка,1986, 125 с.) 
Роднае слова (1998, 224 с.) 
Экзамен па беларускай лiтаратуры: дапаможнiк для навучэнцауi абiтурыентау (Т.Я.Алейчык, 1997, 240 с.) 
Беларуская мова у практыкаваннях i тэстах (В.П.Клiмавец,2006, 413) 

Дополнение к описанию (ONLINE)

Сертификат и справка государственного образца
Документы выдаются только в случае успешного обучения в Современном образовательном центре "ОСКАР".

Для этого необходимо выполнять все рекомендации преподавателя, посещать все занятия и успешно сдать итоговый экзамен (зачет).

Сертификат и справка государственного образца Документы выдаются только в случае успешного обучения в Современном образовательном центре "ОСКАР".  Для этого необходимо выполнять все рекомендации преподавателя, посещать все занятия и успешно сдать итоговый экзамен (зачет).

При переподготовке и повышении квалификации выдается документ - государственное свидетельство.

Повышение квалификации

Оставить отзыв

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечени символом *


Skype
Telegram
Viber
Whatsapp

Ближайшие курсы (онлайн)


13.01.2019
 
14.01.2019
 

Йога
100.00 р.

14.01.2019
 
14.01.2019
 
договорная
 
договорная
 
договорная
 
Яндекс.Метрика